Pharmacy Base

Pharmacy Base-76

Giriş: Pharmacy Base, eczane sahipleri veya eczanelerin karar verici konumdaki yetkilileri arasında 21 yıldır yapılmakta olan, omnibus türü bir araştırmadır.

Pharmacy Base-76, Pharmacy Base serisinin 76. periyotudur.

Bildiğiniz gibi omnibuslar, her firmaya kendi özel soruları ile katılma imkanı sağlayan, soru başına bütçelendirilen ve böylece bireysel projelere göre daha ekonomik çözümler sunan araştırma modelleridir. Doğal olarak her katılımcının soruları kendisine özeldir ve bulgular yalnızca kendilerine raporlanır.

Örneklem: Örnek büyüklüğü 1.000 eczanedir.

Pharmacy Base-76, Türkiye temsili eczane örneklemi ile 7 coğrafik bölgede, toplam 21 ilde gerçekleştirilecektir. Örnek dağılımının belirlenmesinde Eczacı Odalarının 2020 yılı verileri baz alınmıştır. Her ilde örnek tekrarlama sayısına göre tam tesadüfi yöntemle belirlenecek olan örneğin, illere göre dağılımı şöyledir:

Örnek Dağılım Tablosu:

Bölge
İl
Örnek sayısı
Bölge toplam
  Marmara
  İstanbul
249
312 
  Marmara
  Bursa
43
  Marmara
  Sakarya
13
  Marmara
  Edirne
7
  İç Anadolu
  Ankara
115
181 
  İç Anadolu
  Konya
41
  İç Anadolu
  Kayseri
25
  Ege
  İzmir
109
161 
  Ege
  Aydın
26
  Ege
  Muğla
26
  Akdeniz
  Antalya
62
138 
  Akdeniz
  Adana
40
  Akdeniz
  Mersin
36
  Karadeniz
  Samsun
46
96 
  Karadeniz
  Trabzon
31
  Karadeniz
  Tokat
19
  Güneydoğu
  Gaziantep
40
68 
  Güneydoğu
  Diyarbakır
28
  Doğu
  Malatya
18
44 
  Doğu
  Erzurum
13
  Doğu
  Elazığ
13
  TOPLAM
1000
1000 

Yöntem: Bu projede CATI / Computer Assisted Telephone Interviewing (Telefonla anket) metodu kullanılacaktır.

Soru formu son halini aldıktan sonra, bir pilot çalışma ile soru formunun teknik kontrolu (akışkanlık vs.) yapılacaktır. Kesinleşen soru formu ile saha çalışmasına geçilecektir. Denekler, her il için örnek tekrarlama sayısına göre tam tesadüfi yöntemle belirlenecektir.

Raporlama: Veriler SPSS istatistik/analiz programı kullanılarak analiz edilecektir.

Raporda; her soru için:

Grafikler, dağılım tabloları, çapraz tablolar ve analizlerin yorumundan oluşan proje raporu; hard copy / soft copy ve power point sunumu formlarında teslim edilecektir.

Zamanlama: Pharmacy Base-76 için son katılım tarihi 05 Şubat 2021'dir.

Projenin rapor teslim tarihi ise 08 Mart 2021 'dir.

Bütçe: Katılımcılar Pharmacy Base-76'ya en az 3 soru ile katılabilirler.

Kapalı uçlu soru      : 831 TL/Adet
Açık uçlu soru soru  : 911 TL/Adet
Kombine soru         : İçeriğinde birden fazla soru barındıran soru tipidir. Soru şekli kesinleştikten sonra fiyatlandırılır.

Bütçenin % 50'si teklifin kabulü ile, bakiye % 50 ise rapor tesliminde peşin olarak tahsil edilir. Fiyata KDV dahil değildir.