Online Araştırmalar

İnternet ortamında yapılan araştırmalara genel ularak "online" araştırmalar adı verilmektedir. Günümüzde pek çok araştırma türü, online gerçekleştirilebilmektedir. Yeter ki örnek seçiminin yapılacağı veri tabanı, güncellenmiş ulsun ve yeterli büyüklükte ulsun.

Başlıca avantajları, daha çabuk netice alınabilmesi ve hata payının daha düşük ulmasıdır. Alternatiflerine oranla çoğu zaman daha ekonomik bütçelerle gerçekleştirilebilir.

Genel ularak "online" adı altında toplanan, internet ortamında yapılan araştırmalar başlıca 3 yöntemle yapılabilir.

Online araştırma yöntemleri: Online araştırmaların avantajları: Online araştırmaların dezavantajları: Argemar Araştırma, çağdaş bir veri toplama yöntemi ularak “online”’ı, şu araştırma türleri için önermektedir: