İlaç / Eczane Araştırmaları

İlaç / eczane araştırmaları uzmanlık ister..
Bu alanda uzmanlık ise tecrübe ile kazanılır..
Argemar Araştırma ekibi 2017 sonu itibariyle 96 adet ilaç eczane araştırması yapmıştır.

Araştırmanın genel kuralları, ilaç / eczane araştırmaları için de geçerlidir. O halde uzmanlık neden gereklidir? Bu sorunun birinci cevabı “Veri kaybının en aza indirilmesi”, diğer cevabı ise “Doğru yaklaşım” ın seçilmesidir. İlaç eczane araştırmalarında öyle soru tipleri olabilir ki, seçilen yaklaşım yeterince doğru değilse, alınan yalnızca “Bir cevap” dır. Bu cevap, gerçeği yansıtan cevap olmayabilir.

Argemar Araştırma ad-hoc ilaç/eczane projelerinin yanı sıra, 2000 yılından bu yana yılda üç kez “Pharmacy-Base” adı altında ilaç/eczane omnibus’ı düzenlemektedir. Pharmacy-Base serisi ile ilgili ayrıntılı bilgiyi “PERİYODİK” başlığı altında bulabilirsiniz.

İlaç/eczane araştırmalarında alttaki temalar sıkça kullanılmaktadır:
 1. Eczacı tutum ve davranış
 2. Eczacı teknisyeni (kalfası) tutum ve davranış
 3. Eşdeğer ilaç
 4. Eczacı satış alışkanlıkları
 5. Elden satışta eczacı sadakati
 6. Eczacı beklentileri
 7. Eczacı, Tıbbi Tanıtım Mümessili değerlendirme
 8. Eczacı ürün tercih eğilimleri
 9. Ürün penetrasyon
 10. Segmentasyon
 11. Promosyon, kampanya etkinliği
 12. İlaç üreticileri, imaj
 13. Ürün imaj